Ενοικιάσεις πολυτελών πούλμαν

Ενοικιάσεις πολυτελών πούλμαν 17, 20, 34, 50, 55, 60, 77 και 82 θέσεων νέας σύγχρονης τεχνολογίας για ασφαλή και άνετα ταξίδια.