Επικοινωνία

Μικράς Ασίας 53 Κερατσίνι, 18746

Τηλ:  +(30) 210 52 39 354 – 341

Fax: +(30) 210 52 39 136

Email: info@fairworld.gr

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ – αρ. ΓΕΜΗ : 147541003000

AΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

MH.T.E. : 0207E60000702201

Λογαριασμός Τραπέζης Eurobank IBAN: (θα ενημερωθεί σύντομα)